Page under construction

«Shohrud» АЖ акциядорларининг 2021 й. якуни бўйича овоз бериш якунлари тугрисида Маълумот. 30.06.2022 й. ҳолатида

«Shohrud» акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича овоз бериш якунлари тугрисида Маълумот. 30.06.2022 йил ҳолатида

Йиғилиш кеворуми 78,21 фоизни ташкил қилган.

Йиғилиш кун тартибига курилган масалалар ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

More
Attention announcement - Shareholders of JSC "Shokhrud"

The next general meeting of shareholders of Shohrud JSC on the results of 2020 will be held on June 23, 2021 at 10.00 in the conference hall of the company, located at 195, B. Naqshband Street, Bukhara. Registration of the company's shareholders will begin at 09.00.

More
The next meeting of shareholders based on the results of 2021 will be held on June 1, 2022 at 10:00

Sizlarni 2022 yil June 30 kuni soat 10.00 yes ўtқaziladigan “Shohrud” Aktaktorlik zhamiyati aktsionarlarining navbatdagi 2021 yil yakunlari bўyicha hisobot umumiy yiғilishiga taklif qilamiz. Yigilish Bukhoro shahri, B.Naqshband kўchasi, 195

Yigilishga ishtirok etish huquqiga ega zhamiyat akkiyadorlarini Uzbekiston Republicasi Markaziy Depositorysi davlat unitar korkhonasi tomonidan shakllantirilgan register asosida ruyhatga olish soat 09.00 yes boshlanadi.

More
General meeting of the shareholders on June 23, 2021 at 10:00 a.m.

The next general meeting of the shareholders of "Shahrud" joint-stock company on the results of the year 2020 will be held on June 23, 2021 at 10:00 a.m. in the meeting hall of the company located at 195 B. Naqshband street, Bukhara city. The registration of shareholders of the company starts at 09.00.

More
General meeting following the results of 2019

The next general meeting of the shareholders of "Shahrud" joint stock company on the results of the year 2019 will be held on April 8, 2020 at 10:00 a.m. in the meeting hall of the company, located at B. Naqshband street, 195, Bukhara city. The registration of shareholders of the company starts at 09.00.

More