2021 молиявий-хўжалик йили якуни бўйича «Shohrud» акциядорлик жамиятининг акцияларга ҳисобланган дивиденд ҳисоби

1

Устав фонди

3 002 064,0 минг сўм

2

Жами акциялар сони

6 004 128

3

Акция номинали

500 сўм

х

Шундан:

х

х

эгаси ёзилган оддий акциялар

5 961 312 дона

х

эгаси ёзилган имтиёзли акциялар

42 816 дона

4

"GOLD BUXARA" масъулияти чекланган жамияти улуши

77,94 фоиз, 4 646 272 дона, 2323136,0 минг сўм

6

Бошқа акциядорлар улуши

22,06 фоиз, 1 357 856 дона, 678928,0 минг сўм

х

Шундан:

х

х

эгаси ёзилган оддий акциялар

1314456 дона, 657228,0 минг сўм

х

эгаси ёзилган имтиёзли акциялар

42816 дона, 21408,0 минг сўм

7

Жамият томонидан 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойда (100 фоиз)

6 049 506 200,0 сўм.

х

Шундан:

 

х

Имтиёзли акциялар дивиденд тўлови учун йўналтирилган сумма (0,07 фоиз)

4 281 600,0 сўм

х

Ишчи-ходимларнии рағбатлантиришга (10 фоиз)

604 950 200,0 сўм

х

Жамиятнинг меҳнат муҳофазаси жамғармаси учун (2 фоиз)

120 990 124,0 сўм

х

Жамиятнинг нновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш максадида янги узумзорларни ташкил этиш учун (87,93 фоиз)

5 319 284 276,00 сўм

     

Жами имтиёзли акцияларга хисобланган дивиденд суммаси- 41816 х 100 = 4 281 600,0 cўм

Даромад солиғи дивиденддан: 4281600,0 * 5% = 214 080,0 сўм

 

«Shohrud» АЖ бошқарув раиси

М.Қурбанов

     
 

Бош ҳисобчи

Ф.Икромов

 

2020 молиявий-хўжалик йили якуни бўйича «Shohrud» акциядорлик жамиятининг акцияларга ҳисобланган дивиденд ҳисоби

1

Устав фонди

3 002 064,0 минг сўм

2

Жами акциялар сони

6 004 128

3

Акция номинали

500 сўм

х

Шундан:

х

х

эгаси ёзилган оддий акциялар

5 961 312 дона

х

эгаси ёзилган имтиёзли акциялар

42 816 дона

4

"GOLD BUXARA" масъулияти чекланган жамияти улуши

51 фоиз, 3062112 дона, 1 531 056,0 минг сўм

6

Бошқа акциядорлар улуши

49 фоиз, 2 942 016 дона, 1 471 008,0 минг сўм

х

Шундан:

х

х

эгаси ёзилган оддий акциялар

2 899 200 дона, 1 449 600,0 минг сўм

х

эгаси ёзилган имтиёзли акциялар

42816 дона, 21408,0 минг сўм

7

Жамият томонидан 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойда (100 фоиз)

918 747 500,0 сўм.

х

Шундан:

 

х

Жами дивиденд тўлови учун йўналтирилган сумма (72,49 фоиз)

665 987 232,0 сўм

 

Шундан:

 

 

Жамият акциядорларининг оддий акцияларига дивиденд тўлови учун (99,36 фоиз)

661 705 632,0 сўм

 

Жамият акциядорларининг имтиёзли акцияларига дивиденд тўлови учун (0,64 фоиз)

4 281 600,0 сўм

х

Жамиятнинг меҳнат муҳофазаси жамғармаси учун (2 фоиз)

18 374 950,0 сўм

х

“Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғарма”си учун (10 фоиз)

91 874 750,0 сўм

х

Жамиятнининг захира фондини шакллантириш учун ( 15,51 фоиз)

142 510 568,0 сўм

     

Дивиденд= 665 987 232- (42 816 х 100) / 665 987 232 - 4 281 600 =661 705 632 / 5 961 312 = 111 сўм

Номинал қиймати 500 сўм бўлган имтиёзли акцияларга дивиденд миқдори - 100 сўм

Жами имтиёзли акцияларга хисобланган дивиденд суммаси- 41816 х 100 = 4 281 600,0 cўм

Жами оддий акцияларга хисобланган дивиденд суммаси-5 961 312 х 111 = 661 705 632,0 cўм

"GOLD BUXARA" масъулияти чекланган жамияти улушига ҳисобланган дивиденд суммаси -3 062 112 х 111 сўм = 339 894 432,0 сўм

Бошка акциядорларга хисобланган дивиденд суммаси -326 092 800,0 сўм

Шундан:

эгаси ёзилган имтиёзли акциялар -42 816 х 100 сўм = 4 281 600,0 сўм

эгаси ёзилган оддий акциялар -2 899 200 х 111 сўм = 321 811 200,0 сўм

Даромад солиғи дивиденддан: 665 987 232,0 * 5% =33 299 362,0 сўм

 

«Shohrud» АЖ бошқарув раиси

М.Қурбанов

     
 

Бош ҳисобчи

Ф.Икромов

 

 

2019 молиявий-хўжалик йили якуни бўйича «Shohrud» акциядорлик жамиятининг акцияларга ҳисобланган дивиденд ҳисоби

1

Устав фонди

3 002 064,0 минг сўм

2

Жами акциялар сони

6 004 128

3

Акция номинали

500 сўм

х

Шундан:

х

х

эгаси ёзилган оддий акциялар

5 961 312 дона

х

эгаси ёзилган имтиёзли акциялар

42 816 дона

4

"GOLD BUXARA" масъулияти чекланган жамияти улуши

51 фоиз, 3062112 дона, 1 531 056,0 минг сўм

6

Бошқа акциядорлар улуши

49 фоиз, 2 942 016 дона, 1 471 008,0 минг сўм

х

Шундан:

х

х

эгаси ёзилган оддий акциялар

2 899 200 дона, 1 449 600,0 минг сўм

х

эгаси ёзилган имтиёзли акциялар

42816 дона, 21408,0 минг сўм

7

Жамият томонидан 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойда (100 фоиз)

104 875 817,0 сўм.

х

Шундан:

 

х

Жамият акциядорларининг имтиёзли акцияларига дивиденд тўлови учун (4,08 фоиз)

4 281 600,00 сўм

х

Жамиятнинг меҳнат муҳофазаси жамғармаси учун (2 фоиз)

2 097 516,0 сўм

х

“Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғарма”си учун (10 фоиз)

10 487 581,00 сўм

х

Жамиятнининг захира фондини шакллантириш учун ( 83,92 фоиз)

88 009 120,0 сўм

     
     

Дивиденд: Номинал қиймати 500 сўм бўлган имтиёзли акцияларга дивиденд миқдори - 100 сўм

Жами имтиёзли акцияларга хисобланган дивиденд суммаси- 42816 х 100 = 4 281 600 cўм

Даромад солиғи ҳисобланган дивиденд суммасидан: 4 281 600 * 5% =214 080,0 сум

 

«Shohrud» АЖ бошқарув раиси

М.М.Қурбанов

     
 

Бош ҳисобчи

Ф.Икромов